14 октомври 2015

Среща с представители на пенсионерски организации в София


     Среща с представители на пенсионерски организации в София, организирана от проф. Найденова в Столичен клуб на пенсионера, Подуене.

Обратно към началото

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
23-24 ноември

Юбилейна международна научна конференция посветена на 25 години от създаването на катедра и специалност “Политология“ в УНСС „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“

Тема на доклад: Връщане към национална идентичност: самосъхраняване във вълните на преселението на пред-индустриалните народиFacebook страница
Youtube канал