ИНСТитуционални ДОКУМЕНТИ-текстове
от Софийски университет


След 11 ноември 2020
след Отвореното писмо срещу проф. Михаил Мирчев
от студенти-активисти от „Студентско общество за равенство“ при СУ11 декември 2020


САТНОВИЩЕ НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"


16 декември 2020


СЪОБЩЕНИЕ от Софийски Университет, от 16.12.2020

След проверка и становище на Етичната комисия ректорът на Софийския университет прекрати гражданския договор на проф. Мирчев
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
23-24 ноември

Юбилейна международна научна конференция посветена на 25 години от създаването на катедра и специалност “Политология“ в УНСС „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“

Тема на доклад: Връщане към национална идентичност: самосъхраняване във вълните на преселението на пред-индустриалните народиFacebook страница
Youtube канал