Текстове на проф. Михаил Мирчев по казуса


След 11 ноември 2020,
след Отвореното писмо срещу проф. Михаил Мирчев
от студенти-активисти от „Студентско общество за равенство“ при СУ2 декември 2020
legalworld.bgОтговор пред Етична комисия на СУ по скандала срещу мен от 11 ноември 2020. Моето становище е от 29 ноември 2020.


16 ноември 2020


Специализиран сайт „Правен Свят“ – www.legalworld.bg
Интервю на Цветелина Янкова с проф. Михаил Мирчев
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
23-24 ноември

Юбилейна международна научна конференция посветена на 25 години от създаването на катедра и специалност “Политология“ в УНСС „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“

Тема на доклад: Връщане към национална идентичност: самосъхраняване във вълните на преселението на пред-индустриалните народиFacebook страница
Youtube канал