ВРЕМЕ Е!

Време е за СПРАВЕДЛИВОСТ
Нека сменим МОДЕЛА на управление
ДА СПРЕМ корупцията и бандитизма

    • за благото на СТОЛИЧАНИ,
      а не за алчни фирми и бандити

    • с уважение към ИСТОРИЯТА
      и грижа за ПРИРОДАТА ни

    • СТОЛИЦАТА ни с национално
      ДОСТОЙНСТВО     Кандидат съм за кмет на София от „БСП–Лява България”.
     Кандидат съм за кмет на София – за София от страната на лявомислещите граждани, милеещи за позитивното бъдеще на своя град и столица. Имам сили и ще работя София да направи завоя и успешно да тръгне към едно по-хармонично и по-благоденстващо развитие. Завой, който след това да се пренесе и в другите части на България.
     Моята кандидатура е за кмет, работещ за обикновените граждани на София. Онези, които постигат своя житейски успех чрез труд и образованост, чрез спазване и уважаване на закона и обществения ред, чрез гражданската активност тук, в България, чрез своя лична ангажираност с общото ни бъдеще.
     Кандидат за кмет за изоставените в София. Но не само в гетата. Говоря и за изоставените в научните институти, там, където е уж средната класа. Изоставените в дребния бизнес. Изоставените в нормалния, опитващ се да работи на светло семеен бизнес. Изоставените трудови хора в работническите квартали.
     Това е точната дума – „изоставени” от досегашната дясна власт в София, от неолибералната и корпоративно-егоистична власт в София.
     И накрая, кандидат за кмет за хората с ценности в София, не за циниците и не за бруталниците.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
23-24 ноември

Юбилейна международна научна конференция посветена на 25 години от създаването на катедра и специалност “Политология“ в УНСС „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“

Тема на доклад: Връщане към национална идентичност: самосъхраняване във вълните на преселението на пред-индустриалните народиFacebook страница
Youtube канал