1 август 2015

Бузлуджа


Бузлуджа 2015.

Уникален събор на съмишленици...
Тази година видимо по-красиви и по-интелигентни, и по-млади...
Представих кандидатурата си за кмет... Имаше доста смях и оптимизъм...

Обратно към началото

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
23-24 ноември

Юбилейна международна научна конференция посветена на 25 години от създаването на катедра и специалност “Политология“ в УНСС „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“

Тема на доклад: Връщане към национална идентичност: самосъхраняване във вълните на преселението на пред-индустриалните народиFacebook страница
Youtube канал