6 септември 2015

Пред бюста на будителя революционер Захари Стоянов


     1885 - 2015.
     130 години от Съединението.
     Пред бюста на будителя революционер Захари Стоянов.

     Честит Национален Празник!

     Отново ни разделят и разединяват.
     Идеалът за Единна България, силна и достойна, отново се отдалечава от нас...

     Захари Стоянов навремето е победил чрез своя БТЦРК, Български Таен Централен Революционен Комитет...
     Ние сега, какво, пак ли трябва да тръгваме по този път?

Обратно към началото

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
23-24 ноември

Юбилейна международна научна конференция посветена на 25 години от създаването на катедра и специалност “Политология“ в УНСС „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“

Тема на доклад: Връщане към национална идентичност: самосъхраняване във вълните на преселението на пред-индустриалните народиFacebook страница
Youtube канал