9 септември 2015

Честване в Банкя.
Къщата-музей на Дядото, Димитър Благоев


Казах, че Дядото е един наистина велик българин.
Човек едновременно на делото и на словото.

Достолепен човек и достолепен българин.
С осанка на интелектуалец и вдъхновение на революционер.

Днес отново имаме нужда от такива вдъхновяващи национални лидери...

Обратно към началото

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
23-24 ноември

Юбилейна международна научна конференция посветена на 25 години от създаването на катедра и специалност “Политология“ в УНСС „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“

Тема на доклад: Връщане към национална идентичност: самосъхраняване във вълните на преселението на пред-индустриалните народиFacebook страница
Youtube канал