3 октомври 2015

Среща в с. Лозен


     3 октомври 2015. Село Лозен.
     Доста нервно, но и продуктивно по конкретни проблеми и безобразия.
     Най-голямото село край София.
     С огромен потенциал за развитие.
     Което сега обезумява от мръсна вода, липса на канализация и спиращ ток.
     Вили, най-младата сред кандидатите за районни кметове.
     Успех!
     Срещата започна с фантастично изпълнение на автентичен български форклор. Уникални гласове и тембър. С голямо сърце и български дух.


ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
23-24 ноември

Юбилейна международна научна конференция посветена на 25 години от създаването на катедра и специалност “Политология“ в УНСС „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“

Тема на доклад: Връщане към национална идентичност: самосъхраняване във вълните на преселението на пред-индустриалните народиFacebook страница
Youtube канал