5 октомври 2015

Кръгла маса. Достъпно и качествено образование


     Училищните дворове днес са се превърнали в Аврамов дом. Столична община е занемарила тези пространства. А с това е обърнала гръб и на сигурността на учениците в междучасията, преди и след училище.
     Родителската общност. Дезертирала е от грижата за собствените й деца. Дали Общината е глобила един родител, който не е осигурил задължителното присъствие на детето в училище?
     Селскостопанските гимназии. Те в момента са държавни. Биха били по-ефективни, ако са общински. Доста гимназии вече са предприели стъпки за това.Обратно към началото

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
23-24 ноември

Юбилейна международна научна конференция посветена на 25 години от създаването на катедра и специалност “Политология“ в УНСС „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“

Тема на доклад: Връщане към национална идентичност: самосъхраняване във вълните на преселението на пред-индустриалните народиFacebook страница
Youtube канал