14 октомври 2015

Среща с представители на пенсионерски организации в София


     Среща с представители на пенсионерски организации в София, организирана от проф. Найденова в Столичен клуб на пенсионера, Подуене.





Обратно към началото





ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
23-24 ноември

Юбилейна международна научна конференция посветена на 25 години от създаването на катедра и специалност “Политология“ в УНСС „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“

Тема на доклад: Връщане към национална идентичност: самосъхраняване във вълните на преселението на пред-индустриалните народи



Facebook страница
Youtube канал