20 октомври 2015

„Къщата с ягодите”
Дискусия за бъдещето на Стара Красива София


     Благодаря на Виктор Лилов, че ме покани. Навреме, за да мога да кажа ясно своята дума.
     Алчен бизнес има разрешение да я събори. И да си строи там нещо.
     София трябва да бъде културна столица в Европа.
     Но само ако запази изкуството в себе си - красивата градска архитектура, духовното в човешките отношения, умението да се усмихваме и гордеем със столицата си.
     София трябва да стане културен център.
     И за туризъм.
     И за изява на българския творчески гений.
     И за връщане на историческото ни достойнство и културна значимост.

     Но това не могат да го направят необразовани хора с примитивно мислене.
     Ходилите в Прага само да се наливат с бира, но не влизали в Св. Миколаш за вечерен концерт.

     Такива софийски управници оставят къщата-музей на Христо Смирненски да гние.
     Продават великолепната "Къща с ягодите", за да бъде разрушена и на нейно място на Сан Стефано да изникне поредното скучно мутро-офисче.

     Време е за интелигентни лидери на София.
     С културен мащаб, милеещи за града и столицата ни.
     Патриоти, които не се отказват от символите на културната ни история и достойнство.

Обратно към началото

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
23-24 ноември

Юбилейна международна научна конференция посветена на 25 години от създаването на катедра и специалност “Политология“ в УНСС „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“

Тема на доклад: Връщане към национална идентичност: самосъхраняване във вълните на преселението на пред-индустриалните народиFacebook страница
Youtube канал