Местни избори ‘2015: ОПИТ ЗА КАСИРАНЕ
Касиране на Столични избори ‘2015: АРГУМЕНТИ
ОИК и ЦИК парират ВТОРО ПРЕБРОЯВАНЕ
(нов протокол по налични бюлетини, по № от кочаните)


проф. Михаил Мирчев
Кандидат за кмет на СофияОсма ПРЕСконференция. Част 1


София, Национален пресклуб БТА, 11 часа
6 ноември 2015, сряда


Вижте видеото в Youtube канал Михаил Мирчев Касиране на Столични избори ‘2015

     Местни избори ‘2015. Опит за касиране.
     Не само от БСП, а от много партии. Не само в София, но и в много знакови места: Пловдив и Варна.
     Има изключително много аргументи и този път. Много доказателствен материал, който се събира. На този фон ОИК и ЦИК досега парират второ преброяване във всички проблемни секции. Проблемна секция има, когато протоколът е с много поправки, с нужда да бъде пренаписван, с неправомерно отворени чували. Така че второто преброяване е голям проблем. То е средство да се нормализират бройките и процентите. Но засега имаме съпротива от органите да го предприемат. Очакваме съдът това да го разпореди и направи.

*      *      *

     Нека видим Изборния кодекс, за да акцентираме проблемните места. Моето впечатление е, че както партиите, така и журналистите, а и много от участниците, примерно кандидати за кметове, се оказва, че не са чели Изборния кодекс и изобщо не ги интересува какво пише там, какви са предвидените процедури.
     Чл. 459. Съдът може да обяви изборът за недействителен (този, който вече е обявен от ЦИК или ОИК), когато установи резултат, различен от отразения в протокола на ОИК. Отменя решението и връща книжата на ОИК за обявяване на действителните резултати.
     В момента сме на ниво съд и съдебна процедура. Въпросът е самият съд дали ще допусне до разглеждане, дали ще приеме, че жалбите за касиране са основателни. След това, какво ще установи фактически, ще предприеме ли необходимите действия, за да се добере до истината. И трето, какво ще постанови като решение.

     Първи аргумент за касиране.
     Интернет страниците на ЦИК и ОИК София не работеха. Не само в изборния ден и 1-2 дена след изборния ден, но и 2-3 дена преди изборния ден.
     Това е нещо, което се подценява, но то е фундаментално от гл. т. на демократичния принцип – изборите трябва да се провеждат публично и прозрачно. Всъщност, става дума за изключително грубо нарушение на гражданските изборни права и специално на правата на опозицията. Защото без публичност няма демокрация. Унищожиха тази форма на демокрация, парираха я – чрез блокирането на сайтовете и интернет-платформите.

     Втори аргумент.
     Нямаше публичност на решенията на ОИК София и ЦИК. Тъй като сигналите и жалбите, не бяха публикувани в съответните регистри навреме.
     Сигналите и жалбите, особено в изборния ден трябва да се разглеждат до 1 час. Това е императивно задължение, разписано в ИК. След този 1 час трябва да се обяви решение. И всичко това трябва да бъде публично в регистрите.
     От тази гл.т. много жестоко бе накърнено, беше на практика отнето правото за защита при нарушаване на конкретни изборни права, т.е. връзване ръцете на опозицията.


     Аргумент трети.
     Публикуването на данни за избирателна активност е основно задължение на ЦИК, не е само добра воля от тяхна страна и не е, ако имат случайно време. Ако много са заети с други неща да решават да обявяват ли или не.
     Обявяването на избирателната активност се прави текущо в определени часове на изборния ден. Да кажем в 11 ч., 14 ч., 17 ч., 19 ч. Това е, първо, обичайна практика във всички досегашни избори и второ, изрично е записано като основно задължение в закона. Така че това ЦИК този път не го правеше, ОИК София не го правеше.
     Това директно дава основание за хипотеза, за подготовка от тяхна страна за фалшификация на крайния изборен резултат.

     Аргумент №4.
     Огромно количество непълни и сгрешени протоколи от СИК. Говори се за над 80% от всички протоколи. Всички протоколи са 1550. Направете сметка 80% колко сбъркани, поправяни, нередни, непълни протоколи.
     При приемането в ОИК е ставало масово пренаписване на протоколите. Това вече е върха на беззаконието. Защото може да се пренапише протокол при едно единствено условие – трябва да се направи повторно броене на изборните бюлетини и чак тогава се пренаписва протокола.
     Трябва да се сверяват номерата от отрязъците с индивидуалния номер на всяка бюлетина, които се пускат в една специална урничка.Те се пазят. Така че трябва, когато се броят втори път бюлетините да се сверяват бюлетините, които се намират в чувала, дали има за тях съответен отрязък, със съответния номер. Всяка бюлетина е откъсната от кочаните с бюлетини, които са по 100 броя и всички бюлетини са уникално номерирани, за всяка от тях трябва да има съответен отрязък с номер в малката урничка.
     Обобщено, крайната версия на протокола е незаконно произведена, когато имате пренаписване без тези процедури.

     Аргумент №5.
     Масови откази в СИК да се предоставя копие от изборния протокол на лицата с правен интерес.
     „Правен интерес” – това са представителите на партии и кметове, застъпниците и наблюдателите. Всеки един от тях, щом е регистриран в СИК, има право да получи копие от протокола, при това от пълния протокол, а не някаква част от него.
     Когато не се предоставя такова копие, всъщност се прави невъзможно след това да се осъществява контрол въз основа на оригиналния протокол, получен от СИК. Така на практика се отнема доказателство пред съда, доказателство за сигнал и жалба, включително за жалба за касиране на избори в конкретна изборна секция, или в район или като цяло в град като София.

     Аргумент №6.
     Чл. 442 от ИК. Само един член на СИК има достъп до бюлетините, когато те се броят.
     Представете си една маса, където са изсипани всички бюлетини. Всички членове на СИК стоят около масата, всички застъпници и наблюдатели стоят около масата, но само един човек със своите ръчички пипа бюлетините. Под погледа на всички останали.
     Това е механизъм изрично измислен, за да не може нечии ловки втори-трети-четвърти ръчички да вадят някаква бюлетина и да вкарват фалшива бюлетина на нейно място. Има страшно много секции, в които липсва решение на СИК кой да бъде този един член с неговите две ръце, който да пипа бюлетините под погледа на всички останали. Липса на решение самò по себе си е нарушение.
     Повече от един член на СИК са боравили с бюлетините при преброяването. Фактическо положение. Второ нарушение.
     Не е осигурена пряка видимост за наблюдателите и застъпниците. Трето нарушение.

     Аргумент №7.
     След отваряне на урните трябва веднага да се разделят действителни от недействителни бюлетини. Бюлетините се изсипват на масата и първата процедура е да се види кои са недействителните бюлетини. Слагат се на една купчинка. Преброяват се. И оттам нататък тази бройка нито се увеличава нито се намалява.
     Тази процедура е от изключителна важност, тъй като има подозрения, че на тези избори една от фалшификациите е правена чрез допълнително превръщане на редовни бюлетини в недействителни бюлетини.
     Затова е измислено това в Изборния Кодекс, предварително да се направи като първа стъпка. За да се предотврати след това фалшивото производство на уж недействителни бюлетини.
     Неслучайно имаме толкова огромен брой недействителни бюлетини в момента. Тук само искам да кажа, че подобен казус с недействителните бюлетини имаше и при Парламентарните избори от 5 октомври 2014. И Общественият Съвет, който е съставен от неправителствени организации, 3 пъти молеше ЦИК да се направи изследване. Т.е. да ни отворят чувалите, за да можем да проверим обявените за недействителни бюлетини дали са наистина недействителни, не са ли сложили в тези купчинки действителни бюлетини, ако са недействителни за кои партии са недействителни или за кои кандидати. Не беше разрешено за 2014 г.
     Това всъщност е играта с недействителни бюлетини. Това е един от способите за частично фалшифициране на реален изборен резултат.

     Аргумент №8.
     Торбите-чувалите. Там където се слагат и подреждат изборните книжа, всеки един документ се връзва с панделка поотделно. Когато излиза торбата-чувал от СИК, той трябва да бъде запечатан с едни лентички и печат. Повече този чувал не се отваря.
     Може да се отвори само по нареждане от ОИК и при това само с участието на 1 член от ОИК и всички членове на СИК. Не един, двама или трима души от СИК, които са отишли в Арена Армеец, а да се извикат всички членове. Само тогава по закон може да се отвори този чувал – за да не се бърника вътре, за да не се вкарват някакви неща, или с химикалчици действителни бюлетини да се правят недействителни.
     Какво се оказа? Медиите следизборно дадоха много доказателства за масово отваряне на чувалите. Нерегламентирано. За злоупотреба по този начин с изборната документация, което значи директни операции по фалшифициране. И затова, накрая имаме толкова много „опорочени” секционни протоколи. Това е юридическият термин. Огромно количество. Пряко основание за касиране на изборите.

     Нека обобщя.
     8 конкретни аргумента. Всеки един от тях е достатъчен за касиране на изборите на ниво секция, на ниво група секции, на ниво избирателен район, на ниво София като цяло.

     Да обобщим. Доказателствата към жалбата, която аз съм подал, към жалбата от Местната Коалиция БСП-Лява България в София са десетки и стотици.
     Опорочени протоколи. Протоколи с незаконно извършени поправки.
     Протоколи, предадени на застъпници и наблюдатели, и след това се оказва, че техните номера са различни от протокола, който излиза от СИК, с това което след това се оказва в ОИК.
     Представили сме диск с телевизионни предавания, съдържащи непозволена агитация в деня на изборите. В полза на ГЕРБ.
     Имаме искане за съдебна експертиза.
     И накрая, фундаменталното искане за повторно преброяване на всички изрично посочени секции. Ако те се окажат достатъчно много, на това основание би следвало да се постанови касиране на изборите не само в една група секции, но и в район на София или в София като цяло.

     Постарах се така подробно да ви запозная със съдържанието на нашата жалба, на нашите две паралелни жалби – от мен като кмет и от организацията на БСП-Лява България – пред ОИК и оттам към административните съдилища, първо, защото е важно от съдържателна гледна точка. Второ, важно е да имате представа за многото килограми доказателствен материал и ако Съдът не обърне внимание на всичко това пред какъв пореден казус ще се изправим? Че всъщност Съдът ще узакони беззаконието. Нека го кажа още веднъж. Ако Съдът не обърне внимание на всичко това, ще сме в ситуация, в която самият Съд е узаконил беззаконието на тези избори в София.


     Край на Част 1.


Обратно към началото

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
23-24 ноември

Юбилейна международна научна конференция посветена на 25 години от създаването на катедра и специалност “Политология“ в УНСС „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“

Тема на доклад: Връщане към национална идентичност: самосъхраняване във вълните на преселението на пред-индустриалните народиFacebook страница
Youtube канал