Проф. Михаил Мирчев


Рождена дата:

24 Октомври 1954, София


Образование:

1979 – висше образование, сп. “философия, социология” СУ “Св. Климент Охридски”


Научни степени и звания:

1986 – д-р по философия-социология, ВАК

1989 – ст.н.с. II ст. по социология, ВАК

1998 – доцент по социология в БСУ, 2005 – в УНСС

2009 – д.с.н. доктор на социологическите науки, ВАК

2010 – професор по социология, ВАК


Ползвани езици:

английски, италиански, руски


Професионален опит:

2012-2018 Member of the FEPS Scientific Council
Foundation for European Progressive Studies

2010-досега Професор по социология в УНСС (Университет за национално и световно стопанство), катедра “Икономическа социология” и катедра „Политология”

2009-2012,
1997-1999


Член на Борда на БСА

2006-2009 Член на Научна комисия по обществени науки, ВАК към МС

2005-2010 Доцент по социология в УНСС, катедра “Икономическа социология”

2000-2002 Ръководител катедра “Социални дейности” в БСУ (Бургаски свободен университет)

1998-2005 Доцент по социология в БСУ, катедра “Социални дейности”

1993-досега Научен ръководител на АССА-М (Агенция за социални проучвания и анализи)

1990-1992 Директор на НИИМ (Национален институт за изследвания за младежта)

1986-1990 Научен секретар на НИИМ

1979-1992 Социолог-изследовател в НИИМ


Членство в професионални организации:

Основна изследователска ориентация:
 • социална стратификация и мобилност, икономически активно и неактивно население;
 • теория на дейността, социална активност и иновации;
 • възпроизводство на населението, социология и демография на семейството, социализация на младежта и децата;
 • теоретични изследвания по социално управление, политически и властови структури, политически маркетинг, публична комуникация и обществено мнение,
 • емпирични изследвания на жизнения стандарт, икономическата активност, покупателна способност, икономически мотиви за емиграция, източници на доходи и форми на спестявания;
 • емпирични изследвания на политическите институции и начини на функционирането им, формиране и реализация на лидерските групи;
 • изследвания на общественото мнение по актуални събития, ценностни ориентации в масовото съзнание, граждански нагласи и политически избор;
 • емпирични изследвания на децата и младежта, на семейството и брака, междупоколенчески взаимоотношения; репродуктивно поведение и нагласи; сексуална култура и поведение;
 • eлекторални изследвания и прогнози, мониторинг на формиране и изява на политическа ориентация и за избор при гласуване; провеждане на изборни кампании;
 • методика и мониторинг на нагласи и оценки, мотиви за участие и форми на активност на пълнолетното население в сферата на финанси, банки, застраховане, приватизация; икономическа и бизнес активност, семеен бизнес; динамика на материален стандарт и качеството на живота;
 • маркетингови изследвания и анализи в пазара на недвижимо имущество; безалкохолни напитки и сокове, и бира; електронни медии и преса; банкови и застрахователни услуги; и др.;
 • консултиране на фирми за организационно оптимизиране, изграждане на екипи, подбор на кадри, развитие на човешките ресурси, търговски маркетинг и мониторинг на развитие.Обратно към началото

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
23-24 ноември

Юбилейна международна научна конференция посветена на 25 години от създаването на катедра и специалност “Политология“ в УНСС „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“

Тема на доклад: Връщане към национална идентичност: самосъхраняване във вълните на преселението на пред-индустриалните народиFacebook страница
Youtube канал