oik2246.cik.bg/decisions/173/2015-09-18


Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 173–МИ
София, 18.09.2015


     ОТНОСНО: Регистрация на Михаил Стоянов Мирчев за кандидат за кмет на Столична община, предложен от Местна коалиция “БСП лява България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

     Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 232/17.09.2015 г. от Местна коалиция “БСП лява България“ подписано от Калоян Драгомиров Паргов-представляващ коалицията, с което е предложен за регистрация Михаил Стоянов Мирчев с ЕГН -------- за кандидат за кмет на Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. Предложението е заведено под № 2 на 17.09.2015 г. в 16.10 часа, в регистъра на кандидатите за кмет на община на ОИК в Столична община.


     Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 62-МИ от изборните книжа; декларация по чл. 413, ал.1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 63-МИ от изборните книги); декларация по чл. 414, ал.1, т. 4 от ИК (приложение № 64-МИ от изборните книги), копие на пълномощно.

     Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412, чл. 413 и чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015 г. на ЦИК

     Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

     РЕШИ

     РЕГИСТРИРА Михаил Стоянов Мирчев с ЕГН -------- за кандидат за кмет на Столична община, издигнат от Местна коалиция “БСП лява България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

     Издава удостоверение на регистрирания кандидат.

     Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

     Председател: Диляна Цвяткова Иванова

     Секретар: Жана Бориславова Иванова

     * Публикувано на 18.09.2015 в 17:25 часа


Обратно към началото

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
23-24 ноември

Юбилейна международна научна конференция посветена на 25 години от създаването на катедра и специалност “Политология“ в УНСС „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“

Тема на доклад: Връщане към национална идентичност: самосъхраняване във вълните на преселението на пред-индустриалните народиFacebook страница
Youtube канал