ДАРИК радио, водещата Вили Янкова
19.11.2020
8-ми ден след Скандала срещу мен


Линк към към цялото предаване в Дарик радио: darik.bg/ ...
Линк към сайта на проф. Михаил Мирчев mirchev.bg: mirchev.bg/ ...
Линк към You Tube канала на проф. Михаил Мирчев: youtube.com/ ...


Гледай видеото тук
Интервю с проф. Михаил Мирчев, и с негови студенти

АТАКАТА СРЕЩУ МЕН ЦЕЛИ ДА СЕ ПРИТИСНЕ
СВОБОДОМИСЛИЕТО
В БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИВили Янкова: Какво се случи около Вас в последната седмица?
     Защо се стигна до тази масирана атака? Как се стигна до тази ситуация, как си го обяснявате?

Проф. Михаил Мирчев: Вероятно нашето общество в момента се намира в някакъв особен период. Вероятно има някаква концепция на определени политически сили, които биха искали да притиснат допълнително сво-бо-до-мислието.
     Не само в медиите. В момента медиите са под много жестока цензура – преди всичко повечето телевизии. Те са под изключителна цензура – има забранени теми, има забранени думи, трябва да се говори само позитивно за нещата.
     Това е проява на нео-либералния догматизъм. Догматизъм, който превръщат в цензура – над свободното говорене, мислене, обсъждане на нетрадиционни неща в Университетите ни.
     Вижте, университетите още през Средновековието, в онази тъмна епоха (на Светата Инквизиция), когато са възниквали в Европа, са били уникално средище на свободната мисъл (гражданска) и на свободния дух (творчески и научен).
     Сега искат това нещо до голяма степен също да го притиснат. Така че аз не приемам атака срещу мен и много жестоките обвинения като някакво лично отношение към мен. Просто мен са ме избрали като удобна боксова круша. Нещо подобно.
     Ако „аз падна, …“ след мен ще последват много мои интелигентни и професионални колеги в българските университети. Между другото, в университетите този нео-либерален „лов на вещици“ тече в страни като Швеция, в страни като Германия, … поне от няколко години. Това е моето голямо опасение.
     Проблемът е да се даде обществен отпор. Ние всички като здравомислещи и трезвомислещи хора да разберем за какво всъщност става дума.
     Аз съм вече на висока възраст – лично на мен какво могат да ми направят чак толкова много? Но проблемът е за младите колеги. Има 30-т, 40-т, 50-годишни хора, с много модерно мислене, с разкрепостеност. Именно на тях искат чрез мен да им вържат устата.


Вили Янкова: Мислите ли, че то това наистина би могло да бъде една последваща крачка в тази посока? Това срещу Вас да не остане като единичен случай?

Проф. Михаил Мирчев: Аз лично се опасявам. Предполагам, че и ректорските ръководства се опасяват от това нещо.


Вили Янкова: Притеснявате ли се от проверката на Етичната комисия при Софийски университет, която в момента проверява Вашите лекции?

Проф. Михаил Мирчев: Притеснявам се. Вие пък се поставете на мое място. На масата е поставен моя авторитет, как да не се притеснявам от това?
     Аз съм преподавател с 42-годишен стаж, работил съм в България в 4 университета, преподавал съм какво ли не. Тези дисциплини, този тип университетски дисциплини ги преподавам от 20 години.
     Написал съм уникална книга през 2009 г. по тези проблеми – „Социална динамика и цивилизационно разслояване в България“.
     Имам уникални собствени емпирични социологически изследвания. Аз в лекциите си говоря и на базата на собствени изследвания и емпирични данни. А не само на неща изсмукани от пръстите – както ме обвиняват.
     Ми, на всичко това искат да сложат кръст, да ми сложат едно голямо петно. Как да не се притеснявам!? И хората около мен се притесняват – близките ми, колегите ми, студентите ми, …


Вили Янкова: Атаката срещу Вас е чрез единични фрази, без контекста на тези извадени фрази …

Проф. Михаил Мирчев: Ами, ето, това е. Обвинението е съшито с бели конци и е много лесно оборимо.
     Това са 8 часа лекции. Не могат да извадят 2 изречения и да кажат „Вие сте престъпник“.
     Трябва да се изгледат всички лекции (10 броя в този курс), за да се види общият дух – аз ЗЛОнамерен човек ли съм, или съм ДОБРОнамерен човек в лекциите си?


Вили Янкова: Нека се абстрахираме от частния случай, и погледнем към по-голямото, въобще, Университетът като среда и образователна структура. В нея би следвало да се изграждат хора-мислещи, такива да излизат оттам.
     Тази полит-коректност, към която се призовава, тя изкривява реалността такава каквато тя е. Според Вас, това какви рискове крие?

Проф. Михаил Мирчев: Да се изплашат хората и колегите и да спрат да мислят. Това е големият риск.
     Ние като обучаваме своите студенти, за какво ги готвим? Утре да мислят „правилно“, или след 20 години, когато те вече ще са в зрялата си възраст и ще са тръгнали в някаква кариера, тогава да мислят правилно и ефективно? Тогава ефективно – и за себе си, и за обществото.
     Ние сега обучаваме студентите си в перспектива от 10-20 години. Според Вас, след 10-20 години същата обстановка в обществата ли ще бъде? Ням да бъде същата. Хората с мисленето си след 20 години ще бъдат много различни.
     Нашите студенти, особено в хуманитарните и доста политизирани специалности, трябва така да ги обучаваме, че да култивираме у тях гъвкавост на мисълта, умение да се възприемат различни гледни точки, умение да се борави с по-свободна информация, по-гъвкаво да се интерпретира тази информация. Това е основното.
     А то без свобода в университетската аудитория е не-въз-мож-но! Без да се провокира мисленето у студентите от страна на преподаватели като мен това е не-въз-мож-но! За това става дума.
     Трябва да опазим университетите си. Разбирате ли?


Вили Янкова: Вие във Вашите лекции НЕ казвате неща, които са неистина и НЕ казвате неща, които са изкривени факти. Действително боравите със социологически, статистически данни.
     Т.е. кога фактът, чистият факт като такъв, се превръща в престъпление, ако бъде изразен и казан пред студентите?

Проф. Михаил Мирчев: Трябва да разделим – едното са фактите, другото е интерпретацията.
     Ние като преподаватели трябва да сме много прецизни от гл.т. на фактологията. Не би следвало да има значение на кого ще му хареса тази фактология, на кого няма да му хареса. Първо е фактологията, второ е интерпретацията.
     Аз какво се опитвам да правя? Опитвам се да бъда прецизен на ниво фактология – социологическа, антропологическа, социално-психологическа, културологическа фактология. След това давам и своята интерпретация.
     Но понякога интерпретацията я давам чрез така нар. „риторически въпроси“ (като методика на преподаване и осмисляне). Чрез тях подсказвам моето мнение, но отварям широко вратата и прозореца за студентите – те да реагират, да изразят различно мнение, да изразят различна гледна точка, до допълнят с факти, понякога да кажат, че не са съгласни. И така нататък.
     Когато се обсъжда един преподавател и неговите тези, би трябвало да го обсъждаме на ниво факти – дали нещо лъже, и второ неговите интерпретации.
     Ако неговата интерпретация не търпи никакви възражения – това е осъдително. Обратно, ако самата негова интерпретация – дори когато е погрешна, нека тук приемем най-негативния вариант – но е отворена вратата към различното мнение, за противостоящо мнение, тогава няма никакъв проблем, според мен. Така би трябвало да са конструирани нещата в нормалния университет.


Вили Янкова: Смятате ли, че по някакъв начин трябва да промените начина, по който преподавате на студентите? Бихте ли направили такава промяна?

Проф. Михаил Мирчев: Да, смятам. Смятам, защото ситуацията е много поучителна и за мен.
     Аз съм доста страстна натура и когато преподавам често излизам извън сухия и академичен тон – използвам някакви всекидневни фрази, понякога изпускам някоя остра дума, която би могло да бъде възприета и като обидна дума. Ето, тези неща трябва да ги поприбера малко и да се приближа обратно към – не казвам сухия академичен стил, но към малко по-въздържания академичен стил на говорене.
     Това е единствено. Иначе като тези и постановки аз продължавам да не намирам някъде принципна грешка. Но в лексиката, в езика някои неща трябва да обера, виждам че тук-там съм изпуснал по някоя думичка, и поради това съм уязвим.


Край на интервютоАНОНС на Дарик радио за това интервю:

     В него се резюмират важните акценти от разговора.
     Вижда се и принципната позиция на Дарик радио към 8-дневния скандал, тежките обвинения срещу мен, както и отчитането на обратната оценъчна нагласа – в моя подкрепа.
     Това ясно се вижда и от интервютата с няколко МОИ студенти, които споделят своите положителни впечатления – правят го без страх от ситуацията!
     Тук да кажа, че сред инициаторите-студенти от СУ с прокурорски обвинения срещу мен НЯМА мои студенти – те са активисти в някакви организации, от съвсем друг факултет, никога не сме се виждали и засичали някъде по пътеките на живота и академизма.ТРИ интервюта с МОИ студенти:

Ясена Врачева: След 10 години тя си спомня едно. Това е един от малцината преподаватели, които са запалили в нея желание за учене и търсене на повече информация.
     Той е от преподавателите, които определено умеят да провокират интерес, умеят да провокират дискусия. И, поне в мен, някакво желание за себедоказване.
     Аз съм от доста толерантните хора и по принцип не харесвам, когато усещам някакви расистки и ксенофобски настроения и изказвания. Но нямам, категорично нямам спомен за подобно нещо в лекциите на проф. Мирчев.

Николина Стратиева, пр-л на Его Политико, студентско сдружение: По думите й кампанията срещу проф. Мирчев е опит за налагане на академична цензура.
     Това което мога да кажа за хората, с които аз общувам, е по-скоро подкрепа, по-скоро положителни са реакциите. Аз съм на мнение, че това е един вид уронване на авторитет.
     Изключително приятни са ми моите наблюдения и спомени. Даже до ден днешен аз цитирам дадени неща, които той ни е казвал на лекциите. Той е наистина професионалист в своята област.

Мартин Методиев: Първоначалният сблъсък с провокативната лексика и примери на проф. Мирчев е бил стресиращ и за самия него.
     За себе си мога да кажа, че именно провокацията е нещото, което ме караше да посещавам лекциите на проф. Мирчев. Години наред успях да съхраня наученото при него. Да умееш да мислиш критично, да анализираш, да се съмняваш, да търсиш информация, когато имаш някакви съмнения.
     Да, за някои студенти неговите лекции наистина могат да бъдат нетрадиционни, абстрактни, странни, трудно разбираеми, провокативни. Но, според мен, именно тези методи на преподаване са работещи, когато говорим за усвояване на учебен материал.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНО обобщение на интервютата от водещата в Дарик радио:

     Голяма част от студентите изразяват мнение, че впечатленията им от проф. Мирчев по никакъв начин не се припокриват с отправените срещу него обвинения.


Край на радио-блока с интервюта със студенти на проф. МирчевБЕЛЕЖКА от проф. Мирчев:

     През Ноември 2020 обвинителната кампания бе толкова силна и мащабна, че прави чест на моите студенти, че не сведоха глава и не си премълчаха. Виждате горе трима от тях. Моето уважение и човешки респект към тях!

     Студентите от Сдружение „Его Политико“ в УНСС направиха специална своя декларация в моя подкрепа, срещу пресилените обвинения срещу мен като техен преподавател. Подписаха се и мои колеги. Искрено благодаря!

     Мои бивши и настоящи студенти са се включили и в други Декларации в моя подкрепа, както и в инициативите на тримата студенти от Юридически факултет на Софийски университет, които още на 12 ноември, написаха Отворено писмо до Ректора и Министъра в моя подкрепа, срещу обвиненията от страна на студентите-активисти. Искрено благодаря!

     В тогавашния Софийски университет представителят на цял курс мои студенти, с които тогава имах лекции, ми се обади за да изрази подкрепа и да декларира готовност да се обявят публично в подкрепа на своя преподавател. Аз им казах да изчакат развитието на нещата, за да не им създавам проблеми. Искрено благодаря!

     Оказа се, че много наши студенти вече активно работят в различни големи и по-локални медии. Именно чрез тях тогава медиите НЕ мълчаха в моя подкрепа. Искрено благодаря!

     Тук би трябвало да благодаря и на родителите на такива мои студенти, на родителите на такива български студенти. Днес много се говори за високо образование и елитна образованост. Но за жалост малко се говори за човешкото достойнство на образованите млади хора. Именно в една такава практическа ситуация се проверява точно това – личното достойнство, самостоятелното мислене, непреклонената главица, будната гражданска съвест. Толкова много от студентите ми проявиха всичко това без да се забавят. Искрено им благодаря!!!


     Да сме живи и здрави!

     Животът продължава!!

     Културата и красивото побеждават!!!

Обратно в началото


ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
23-24 ноември

Юбилейна международна научна конференция посветена на 25 години от създаването на катедра и специалност “Политология“ в УНСС „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“

Тема на доклад: Връщане към национална идентичност: самосъхраняване във вълните на преселението на пред-индустриалните народиFacebook страница
Youtube канал