БТВ, „120 минути“, водеща Мария Цънцарова
22 ноември 2020, неделя, 17.30 часа

11 дни след обвинителното писмо
7 дни след интервюто в БТВ с проф. Мирчев


Линк към към цялото интервю в БТВ – 15 минути: btv.bg/ ...
Линк към сайта на проф. Михаил Мирчев mirchev.bg: mirchev.bg/ ...
Линк към YouTube канала на проф. Михаил Мирчев – извадка 12,20 минути: youtube.com/ ...


Гледай видеото тук
Интервю с проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийски университет

НЯМА реч на омразата и прочее определения,
има използване на стереотипи, което
НЕ прави услуга на студентитеСветослав Иванов: Дами и господа, миналата седмица в студиото на „120 минути“, докато мен ме нямаше и се лекувах, университетският преподавател проф. Михаил Мирчев обяви, че би се оттеглил от академичните аули – ако се окаже, че е накърнил репутацията на Университета.
     Вижте първо част от дискутираните реплики и отговорите на преподавателя пред Мария Цънцарова (на 17 ноември).
     Веднага след това тя ще говори с ректора на СУ проф. Анастас Герджиков.


Мария Цънцарова: Добре вечер. Ще ни чипират ли проф. Герджиков?

Проф. Герджиков
: Очевидно това е шеговит въпрос. Никой не може да поддържа сериозно такава теза. Един от проблемите в …


Мария Цънцарова: Вие изгледахте ли лекциите на проф. Мирчев?

Проф. Герджиков: Не. Всъщност нямах възможност да изгледам всички, защото СУ е най-голямата публична организация в страната. Имам доста други задължения.
     Само лекциите в този цикъл, за който ставаше дума в началото са 8, а след това прибавихте и лекция от друга поредица.


Мария Цънцарова: Проф. Герджиков не звучи шеговито, това което казва проф. Мирчев, че ще бъдат чипирани децата от новородени след като спечелят демократите в САЩ (президентски избори от Ноември 2020).

Проф. Герджиков: Не. Това е очевидна глупост. Звучеше шеговито това, което Вие попитахте.
     Лекциите на проф. Мирчев имат един очевиден проблем.
     Той е, първо, че той е склонен да споделя собственото си крайно мнение по всякакви въпроси със студентите. И второ, което е по-важно, те създават стереотипи.
     Големият спор се завъртя около това дали има реч на омразата, дали става дума за фашизъм и прочее смели определения. Моето мнение не е толкова крайно.
     Аз смятам, че НЯМА чак такива неща и мога да го докажа, ако тръгнем да спорим. Но всъщност спора е излишен, защото е достатъчно това, че аз виждам стереотипи в тези лекции.
     Когато един преподавател вкара в главите на студентите такива стереотипи, това е вредно. Дори да бъде съвсем добронамерен един преподавател и да иска да подготви бъдещите социални работници за работата с този тип групи, с определени малцинства и т.н., той не им прави услуга нито на студентите, нито на представителите на малцинствата, когато създава в главите на студентите стереотипи, защото те ще отидат да работят с тези социални групи с предварителни предубеждения.


Мария Цънцарова: Много ми е любопитно, студентите, които се обърнаха към Вас с протестно писмо, има ли такива, които са студенти на проф. Мирчев?

Проф. Герджиков: Не знам това. Ние получихме писмо от „Студентско общество за равенство“ при СУ, което и друг път се е обръщало към мен, още от самото си създаване с различни писма и с различни молби за помощ.
     Аз не знам дали между тях в момента има студенти на проф. Мирчев. По-скоро неговите лекции са станали публични заради това, че той ги е качил във Фейсбук и всеки може да ги види (в You Tube канала на Михаил Мирчев).


Мария Цънцарова: Любопитно ми е, дали сте наблюдавали поне в част от лекциите поведението на студентите, които са бъдещи социални работници? Те…

Проф. Герджиков: Да, в тези 1-2 лекции, които видях, аз видях и поведението на студентите.


Мария Цънцарова: Какво е впечатлението Ви?

Проф. Герджиков: Впечатлението ми е, че те не успяват да разберат какво се случва.
     Първо, в някои случаи те трябва критично да посрещнат казаното от преподавателя. Не всичко, което преподавателя, който и да е преподавател твърди е вярно. Не всички те успяват да го направят.
     Второ, самият преподавател често говори с провокативен тон – казва някаква теза, включително от нещата, които е написал под лекциите си, която след това обаче сам опровергава и дори посочва, че става дума за елементарно мислене.
     Студентите не схващат често тази разлика и приемат тази теза като нещо, което той твърди и започват да го повтарят.


Мария Цънцарова: Това ваше наблюдение какво Ви говори?
Какви социални работници ще излязат тези хора, на които преподавателят им казва, че ромите са агресивна общност, на които преподавателят им казва, че бежанците са неграмотни и не обичат да учат…

Проф. Герджиков: Аз вече Ви отговорих. Тъкмо в това е проблемът.
     Дори да приемем, че не става дума за реч на омразата, а за загриженост за това бъдещите социални работници да са подготвени за разликата в работата с определени групи, не можем да оправдаем това, че преподавателя използва стереотипи, които очевидно ще вредят и на социалния работник, и на този, който има нужда от социална грижа.


Мария Цънцарова: Сега ли разбрахте за съдържанието в лекциите на проф. Мирчев?

Проф. Герджиков: Какво точно ме питате – дали следя лично 6 хиляди лекции в СУ ли?


Мария Цънцарова: Не, питам Ви дали сте получавали сигнали и преди?

Проф. Герджиков: Не. Никога не съм получавал сигнали.


Мария Цънцарова: Защото дискусията, доколкото разбирам не е от сега...

Проф. Герджиков: Аз реагирам на всички сигнали. Включително с освобождаване на един преподавател преди няколко години, ако си спомняте. Не се притеснявам от това да взема някакви дисциплинарни мерки.
     В случая направихме 3 неща: първо, проф. Мирчев не е на щат при нас, той е на граждански договор, той е хоноруван преподавател. Много е лесно да бъде освободен.
     Въпросът обаче беше все пак да се запознае Етичната ни комисия със съдържанието на целите лекции и да изкаже становище как трябва да се постъпи според тях. Така че проверката …


Мария Цънцарова: Запозна ли се Етичната комисия?

Проф. Герджиков: Проверката привършва. Предполагам, че до 1-2 дни ще имаме резултат (т.е. до 24 ноември).
     Второ, Общото събрание на СУ прие една декларация, която ясно казва, че ние сме напълно за свободата на словото. Това е изключително важно човешко право, но в същото време то не може да се използва, за да дискриминираш или стереотипизираш определени хора или групи.


Мария Цънцарова: Вие сте част от Общото събрание на СУ, подкрепяте ли позицията, че свободата на словото не трябва да се бърка със словесна агресия?

Проф. Герджиков: Аз съм част от това Общо събрание. Аз подкрепих тази теза на Общото събрание на няколко пъти. Това е очевидно. Това не е нещо, което трябва сега ние да измисляме.
     Всички човешки права свършват донякъде. До там където накърняват правото на другия. Тази граница, по която се спори от хиляди години – до къде стигат моите права и от къде нататък накърнявам Вашите. Това е нещо, което ние разбира се трябва да уважаваме – и едното, и другото. И това казва тази декларация.
     В декларацията имаше идея да влезе и текст, който да предложи на Академичния съвет да измени Етичния кодекс. В крайна сметка решихме, че е по-добре този текст да не влиза в декларацията, но аз поех ангажимент да предложа изменения и на Етичния кодекс.


Мария Цънцарова: Предвид създалото се напрежение в обществото и това което минава като критики директно към СУ, Вие в състояние ли сте да вземете САМ решение да освободите или да оставите на поста му…

Проф. Герджиков: Да. Аз съм в такова състояние. Няма кой друг да го направи. Аз съм работодателят в СУ.
     Аз съм този, който освобождава преподавателите, включително и по дисциплинарни причини. Тази процедура е описана в Кодекса на труда. А в случая както казах, не става дума за щатен преподавател, така че процедурата е още по-лесна.


Мария Цънцарова: Как ще постъпите Вие в тази ситуация?

Проф. Герджиков: Моя е отговорността и когато получа становището на Етичната комисия – аз ще взема това решение.


Мария Цънцарова: Какво е Вашето становище?

Проф. Герджиков: Ако аз можех да преценя сам без да съм изгледал тези 2 потока лекции, щях да взема това решение без да очаквам решението на Етичната комисия.
     Аз го очаквам, защото НЕ е добре да приемем, че някой е виновен без да бъде проверена от всички страни информацията. Включително, без да бъде изслушан самият човек.
     (БЕЛежка от проф. Мирчев: от мен бе поискано Становище по обвиняващото Открито писмо. Представих го, изпратих го по електронна поща на Етична комисия на 29 ноември, съобразно договорения между двете страни срок. Те са го взели предвид при окончателната си оценка и становище към Ректора, от тях то е представено на 11.12.2020).


Мария Цънцарова: А това че сте се включили в позицията на Общото събрание означава все пак, че имате известна подготовка по темата?

Проф. Герджиков: Това, което реши Общото събрание, няма нищо общо с конкретния случай. Той беше поводът наистина, но Общото събрание нито за миг не споменава проф. Мирчев, не говори за конкретния случай, не казва той дали е прав или не е.


Мария Цънцарова: Но се отнася към него тази позиция?

Проф. Герджиков: Не. Тази позиция се отнася изобщо за всички. Това беше ценното на тази позиция. Тя не се отнася за проф. Мирчев.
     Това как да постъпим с проф. Мирчев ще решим в следващите 2 дни. Но утре ще се появи някой друг преподавател и ние трябва предварително с текстове в Етичния кодекс и с подобни декларации да сме изяснили собственото си поведение към това може ли правото на свободата на словото да ни дава възможност да накърняваме правата на другите.


Мария Цънцарова: Говорихте ли с проф. Мирчев?

Проф. Герджиков: Да, аз говорих по телефона с проф. Мирчев. Не го познавам. Никога не съм го виждал.
     Човекът потвърди това, което и аз видях в някои от лекциите, че в много от случаите става дума за провокация, която той опровергава. Това не е неговото лично мнение.
     Че лекциите изглеждат скандални, но всъщност той се чувства много загрижен към всеки човек и към малцинствата, за които говори. Пак казвам, допускам, че това е така, но това не променя факта, че той говори стереотипни неща, които вредят на бъдещите социални работници.


Мария Цънцарова: Какво ще кажете на студентите, които го слушат безкритично в някои ситуации?

Проф. Герджиков: Това е опасно не само при проф. Мирчев.
     И моите студенти не бива да ме слушат безкритично дори аз да говоря само верни и хубави неща, защото някой път ще сбъркам и ще ги подведа. На всеки се случва.
     Човек трябва да има собствено мислене.


Мария Цънцарова: Прочетохме и декларации в защита на проф. Мирчев? И ето въпросите, които изникват от тях:
     Ще бъде ли уволнен всеки преподавател, чиято реч не се хареса на някого?

Проф. Герджиков: Това е несериозен въпрос. Той, разбира се, има сериозно основание зад себе си.
     Зад него прозира опасението, че можем да упрекнем всеки и да поискаме неговото освобождаване, заради това че сме се почувствали обидени.
     Но в случая не става дума за това. В случая не става дума за това дали някой представител на някое малцинство се е почувствал обиден от речта на проф. Мирчев.
     За мен истинският проблем е дали тези студенти няма да възприемат стереотипите, за които той говори и да бъдат безполезни, дори вредни за подобни групи.


Мария Цънцарова: Българи от САЩ, Канада и Европа написаха отворено писмо: „Не на расизма в СУ“.
     Как Вие им отговаряте, че няма расизъм, когато ние чухме реплики наистина казани от проф. Мирчев?

Проф. Герджиков: Най-напред да се генерализира, че в СУ има расизъм, поради това, че един преподавател е говорил със стереотипи е същото, както да стереотипизираш цяла малцинствена група.
     Аз не бих направил това, ако бях на тези колеги.
     Втория проблем е, че тези колеги очевидно не знаят български и няма как лично да са се убедили в това, за какво става дума в лекциите. За мен това е сериозен проблем.
     Основните писма „за“ и „против“ лекциите на проф. Мирчев, аз получих в първите няколко часа, когато никой не беше гледал тези лекции.
     За мен е проблем безкритично да възприемаш чуждо мнение, вместо да си изградиш свое. Когато изгледаш лекциите – тогава вземи страна, но преди това ми се струва безотговорно.


Мария Цънцарова: Проф. Герджиков, кажете ни кога да очакваме Вашия подпис под решението…

Проф. Герджиков: Предполагам до сряда ще имаме решение по конкретния случай. Колкото до общия случай в СУ решението е взето много отдавна.
     Ние винаги сме били демократичен университет с изключително отворено мислене. Всички наши преподаватели спазват Етичния кодекс. И с малцинствените групи, за които става дума, ние работим постоянно.
     Ние празнуваме заедно с еврейските общности различни празници или пък почитаме паметта на падналите в Холокоста. Ние работим с ромски организации постоянно. Това са неща, които са решени отдавна.


Мария Цънцарова: Проф. Анастас Герджиков отговори на нашите въпроси. Очакваме неговото решение до сряда.


Край на интервютоБЕЛЕЖКИ от проф. Мирчев:

     Дължа да изкажа благодарност към проф. Герджиков заради максимално балансираната му позиция по скандалния казус и крайните обвинения срещу мен. Нека си дадем сметка, че колегата Герджиков е притиснат от 4 огъня и следва да балансира между тях, искайки да остане максимално безпристрастен и верен на фактите за моите лекции.
     Проф. Герджиков, според мен, съумя да бъде балансиран и да не напуска полето на нормалните академични отношения – още от първото си интервю по казуса в ДАРИК радио (от 17 ноември), както и чрез това голямо и ключово свое интервю.
     Колегиално и човешки благодаря на проф. Герджиков за това.

     Очевидно, второто отворено контра-писмо от трима студенти от Юридически факултет, които категорично се противопоставят срещу оценките на студентите-активисти от „Студентско общество за равенство“ НЕ е достигнало до проф. Герджиков.
     Въпреки, че и то е било разпратено на същите адресати. Въпреки, ангажимент от страна на зам. декана на ФНОИ, че ще предаде и това второ писмо на Ректора и на Етичната комисия. Някъде връзката се е скъсала, второто писмо не е стигнало до проф. Герджиков, тук той говори без да го има предвид.
     Аз лично, не се съмнявам, че ако той е бил известен и за това второ и алтернативно студентско писмо, проф. Герджиков би го имал предвид.

     Съгласно нормите на академичната етика и равнопоставеност при спорове, Етичната комисия при СУ поиска от мен личното ми Становище по обвиняващото Открито писмо на студентите-активисти от „Студентско общество за равенство“.
     Представих им го, изпратих го по електронна поща на Етична комисия на 29 ноември, съобразно договорения между двете страни срок. Очевидно, те са го взели предвид при окончателната си оценка и становище към Ректора. От тях официално то е представено на Ректора на 11.12.2020.
     Ректорът на СУ, проф. Анастас Герджиков, публикува в сайта на СУ своето окончателно Становище и обявяване на своето Решение по казуса с моите лекции и исканото мое уволняване от СУ, на 16.12.2020. Последващата заповед за прекратяване на моя договор със СУ влиза в сила от 01.01.2021.

Обратно в началото


ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
23-24 ноември

Юбилейна международна научна конференция посветена на 25 години от създаването на катедра и специалност “Политология“ в УНСС „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“

Тема на доклад: Връщане към национална идентичност: самосъхраняване във вълните на преселението на пред-индустриалните народиFacebook страница
Youtube канал